About us

About us

Already as a little boy, Nisse started fishing. Fishing has been inherited in the family for several generations and was a natural part during his upbringing. His great-grandfather, grandfather and father were all fishermen in the summer and salesmen or mink farmers in the winter to increase their income. In addition to his regular work at the paper mill, Nisse continued to fish for many years before he made the decision in 1992 to invest in professional fishing full time. Today, Nisse Obbola is the only remaining professional fisherman.
De första planerna att förädla fångsterna startade redan i början av 1990-talet men en period av sämre fångster och osäkerhet gjorde att vi avvaktade. Åren gick och hösten 2011 aktualiserades allt på nytt. I juni 2012 öppnade vi Salteriets gårdsbutik. Vi hade byggt ett förädlingskök och en liten butik i anslutning till den gamla delen av salteriet. Vår verksamhet välkomnades varmt av ortsborna och idag har vi en bred kundkrets i och utanför orten. Vi har samarbeten med butik och restaurang samt deltar i marknader i närområdet.

Our fishing

Strömmingsfångst Salteriet i Obbola
Strömmingsfångst på Salteriet i Obbola
Fiske i Obbola

Vårt fiske sträcker sig från april till december, med viss variation av när isen går eller lägger sig. Med säsong varierar vilket art vi fiskar. Sik och abborre fiskas tidigt på våren och följs av strömmingsfiske maj – juni. Laxfisket är hårt reglerat och startar normalt i mitten av juni. Under högsommaren är tillgången av fisk sämre för att sedan öka i slutet av augusti. September – oktober leker siken så höstfisket av sik är av stor betydelse för oss. Efter sikleken fortsätter fisket av abborre och sik fram till att isen lägger sig.

History

Östibyviken i Obbola

Obbola has a thousand-year history and is one of the oldest villages in Umeå parish. Samhället som ligger på Obbolaön i Umeälvens mynning och har under århundraden haft fiske, säljakt och minkfarmar som inkomstkällor. Av många fiskare återstår idag bara en, Nils-Erik Sjöström, fjärde generationen fiskare och ägare av Salteriet Byviken AB. Den gamla delen av salteriet som idag är våra beredningslokaler användes på 1940 och 1950-talet till salteri för strömming. Under dessa årtionden fanns i samhället många fiskare och fångsterna var stora. Strömmingen landades vid salteriets kaj, rensades (gill = ta bort gälarna och tarmen från strömming) och saltades in i stora trätunnor för att senare konserveras i plåtburkar. Salteriet skapade arbetstillfällen och arbetet utfördes i huvudsak av kvinnor från byn.

We run the Salteriet

Stina Sjöström

Produkt /Försäljning

070-698 97 96
kontakt(at)gamlasalteriet(dot)se
Nils-Erik Sjöström

Produkt /Försäljning

070-689 16 89
bredvikensfisk(at)gmail(dot)com