About us

About us

Already as a little boy, Nisse started fishing. Fishing has been inherited in the family for several generations and was a natural part during his upbringing. His great-grandfather, grandfather and father were all fishermen in the summer and salesmen or mink farmers in the winter to increase their income. In addition to his regular work at the paper mill, Nisse continued to fish for many years before he made the decision in 1992 to invest in professional fishing full time. Today, Nisse Obbola is the only remaining professional fisherman.

De första planerna att vidareförädla fångsterna startade redan i början av 1990-talet men en period av sämre fångster och osäkerhet gjorde att vi avvaktade. Åren gick och hösten 2011 aktualiserades allt på nytt. I juni 2012 kunde vi äntligen slå upp portarna till Salteriets gårdsbutik. Vi hade då byggt ett förädlingskök och en liten butik i anslutning till den gamla delen av salteriet. Osäkerheten på hur vår satsning skulle tas emot var stor men vi välkomnades varmt av ortsborna och glädjen över vår nyetablerade butik var stor. Idag har vi en bred kundkrets som inte bara kommer från orten utan också från Umeå och dess kranskommuner. Vi har samarbeten med Saluhallen i Vännäs och restaurangerna Bodegan, Köksbaren, Gotthards krog and Le Garage i Umeå.

Our fishing

Our fishing lasts from April to December, with some variation of when the ice goes or settles. With the season, the species we fish varies. Whitefish and perch are fished in early spring and followed by herring fishing May - June. Salmon fishing is tightly regulated and normally starts in mid-June. During the high summer, the supply of fish is worse and then increases at the end of August. September - October whitefish play, so autumn fishing for whitefish is large and of great importance. The golden yolk grains of whitefish are coveted by many. After the whitefish game, the fishing for perch and whitefish continues, and we fish until the ice settles.

History

Östibyviken i Obbola
Strommingsfangstsalteriet

Obbola has a thousand-year history and is one of the oldest villages in Umeå parish. Society which is located on Obbolaön in the mouth of the Ume River and has for centuries had fishing, seal hunting and mink farms as sources of income. Of many fishermen today, only one remains, Nils-Erik Sjöström, the fourth generation of fishermen and owner of Salteriet Byviken AB. The old part of the saltery, which today is our preparation premises, was used in the 1940s and 1950s as a saltery for baltic herring. During these decades, there were many fishermen in the community and the catches were large. The baltic herring was landed at the saltery quay, cleaned (gill = remove the gills and intestines from the baltic herring) and salted into large wooden barrels to later be preserved in tin cans. The saltery created jobs and the work was mainly done by women from the village. Today, only a small amount of baltic herring is salted.

We run the Salteriet

Nisse_port-2

Stina Sjöström

Produkter / Försäljning

Nils-Erik Sjöström

Produkter / Försäljning