About us

About us

Redan som liten pojke började Nisse fiska. Fisket som gått i arv i släkten under flera generationer och var en naturlig del under uppväxten. Farfarsfar, farfar och pappa var alla fiskare sommartid och säljägare eller minkfarmare vintertid. På sidan om sitt ordinarie arbete fortsatte Nisse i många år att fiska innan han 1992 tog beslutet att satsa fullt på yrkesfiske. Idag är Nisse Obbolas enda kvarvarande yrkesfiskare.

De första planerna på att vidareförädla fångsterna startade i början av 1990-talet men sämre fångster och osäkerhet förändrade besluten. Åren gick men hösten 2011 aktualiserades företagsidén på nytt. I juni 2012 öppnade vi dörrarna till Salteriets gårdsbutik. Ett förädlingskök och en liten butik i anslutning till den gamla delen av Salteriet hade byggts. Hur satsningen skulle tas emot var från vår sida osäker men vi välkomnades med stor glädje över vår nyetablerade butik. Idag är vår kundkrets bred, såväl ortsbor som kunder från Umeå och dess kranskommuner. Vi samarbetar också med väletablerade restauranger i Umeå, Bodegan, Köksbaren, Gotthards krog and Le Garage.

Our fishing

Vårt fiske sträcker sig från april till december, med viss variation av isläggning och isbrytning. Sik och abborre fiskas tidigt på våren och följs av strömmingsfiske maj – juni. Laxfisket är hårt reglerat och startar normalt i mitten av juni. Under högsommaren är tillgången av fisk mindre för att sedan öka i slutet av augusti. Sikleken i september – oktober är av stor betydelse, efterfrågan på sikrom är stor. Efter sikleken fortsätter fisket av abborre och sik fram till att isen lägger sig.

History

Östibyviken i Obbola
Strommingsfangstsalteriet

Obbola har en tusenårig historia som en av de äldsta byarna i Umeå socken. Society som ligger på Obbolaön i Umeälvens mynning och har under århundraden haft fiske, säljakt och minkfarmar som inkomstkällor. Av många fiskare återstår idag bara en, Nils-Erik Sjöström, fjärde generationens fiskare och ägare av Salteriet Byviken AB. Den gamla delen av salteriet, som idag är våra beredningslokaler, användes på 1940 och 1950-talet till salteri för strömming. Under dessa årtionden fanns i samhället många fiskare och fångsterna var stora. Strömmingen landades vid salteriets kaj, rensades (gill = ta bort gälarna och tarmen från strömming) och saltades in i stora trätunnor för att senare konserveras i plåtburkar. Salteriet skapade arbetstillfällen och arbetet utfördes i huvudsak av kvinnor från byn. Idag saltas endast en mindre del strömming in.

We run the Salteriet

Stina Sjöström

Produkter / Försäljning / Butik

Nils-Erik Sjöström

Fiskare / Försäljning