Opening hours

Tuesday
Friday
12 - 17
12 - 17
Första advent 3/1211 - 15
Julveckan 19 - 22/12
Tuesday
Onsdag
Torsdag
Friday

12 - 17
12 - 17
12 - 17
12 - 17