Tillgänglighet

Tillgänglighet

Salteriet
Vår gårdsbutik ligger i direkt anslutning till havet och till våra landnings- och beredningslokaler. Ert besök i vår butik är också ett besök i vår vardag. Under fiskesäsongen landar våra fiskare sina fångster vid kajen bredvid Salteriet.

Parkering
Ett fåtal parkeringsplatser finns nära Salteriet. Parkera gärna vid den stora parkeringen ca 100 meter bort bredvid laxfällorna och ta en kort promenad längs sjöbodarna till butiken. För de närboendes trivsel ber vi alla respektera att parkering utanför de privata fastigheterna intill Salteriet är förbjuden.

Gårdsbutiken
För att nå gårdsbutiken passerar ni under skärmtaket framför Salteriet, alternativt på utsidan av hela byggnaden. En ramp beklädd med halkskydd och räcke leder fram till den svarta dubbeldörren som utgör entrén till gårdsbutiken. 

Kundtoalett
En kundtoalett som inte är handikappanpassad finns en trappa upp i fiskarmuseet på Salteriets övervåning. 

Bryggor – sittplatser sommartid
I direkt anslutning till gårdsbutiken finns två bryggor, en övre och en nedre. Den övre bryggan har tak och räcken och har samma höjd som gårdsbutiken medan den nedre bryggan ligger under bar himmel. Sommartid finns sittplatser i form av enkla bord med bänkar utställda på den övre och nedre bryggan. Gäster med båt kan angöra vid den nedre bryggan.

För allas trivsel är hundar och rökning inte tillåten i butiken eller på bryggan. 

Varmt välkommen att besöka oss!