Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Västerbottens Experience

Västerbotten Experience är en garanti för att en plats eller en upplevelse förmedlar något unikt västerbottniskt som gästerna inte kan få någon annanstans i hela världen!

Vi är en Västerbotten Experience. Det betyder att du erbjuds de riktigt genuina upplevelserna av Västerbottens kultur och natur när du besöker oss. Det är en kvalitetsstämpel som garanterar att ett område i Västerbotten kommer att ge dig allt det ovannämnda: boende, mat och aktiviteter enligt dina önskemål. Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet och karaktäriseras alltid av Västerbottens livsstil och gästvänlighet. Håll utkik efter märket Västerbotten Experience när du planera din resa.

Läs mer om Västerbotten Experience på: visitvasterbotten.se

Hållbarhets- och miljöpolicy

Våra mål är

  • Att förvalta våra fisketraditioner och bedriva ett hållbart, småskaligt och traditionellt fiske med minsta möjliga påverkan på natur och miljö.
  • Hållbar produktutveckling, att arbeta för att tillvarata allt svinn och utveckla nya metoder för att förädla rens och bifångster.
  • Att använda ekologiska ingredienser och att i största möjliga mån samarbeta med lokala leverantörer och producenter.
  • Att vara förvalta och sprida kunskap gällande recept, traditionella förädlingsmetoder av lokala fiskarter, om fiske och bestånd.
  • Att uppmuntra konsumenter till att handla lokalt av ortens producenter och att inspirera till ökad konsumtion av vildfångad fisk.
  • Att bidra till ekonomisk utveckling så att vårt lokalsamhälle kan utvecklas vidare med fler entreprenörer och få fler besökare.
  • Att utveckla samarbeten med entreprenörer och organisationer på orten så att vi tillsammans kan fortsätta att förvalta vårt kulturarv, våra traditioner, vår natur och miljö på bästa möjliga sätt.

Fiske

Vår målsättning är att verksamheten i sin helhet sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med principen om hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre likvärdiga dimensioner; en miljömässig, en social och en ekonomisk.

Yrkesfiske i dag är mycket hårt reglerat och övervakas genom olika myndighetstillstånd, bestämmelser, lagstiftning, tillsyn och rapporteringstvång. Utifrån detta uppfyller vi och vår verksamhet alla de kriterier som finns uppställda för  att vårt fiske sker enligt lag stadga. 
Våra fångster är inte certifierade enligt KRAV eller MSC. Utan att vara certifierade är ändå våra tre ledande begrepp (liksom KRAV:s certifikat kräver) säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

  • Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör inte heller bottnar som trål kan göra.
  • Hållbara bestånd säkras genom att fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan.
  • Spårbarhet innebär att våra båtar kan positionsbestämmas vilket gör att det går att kontrollera att vi endast fiskar på godkända och licensierade bestånd.