Integritetspolicy

IntegritetspolicyVi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att genom denna policy informera om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande lagar och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?
Vi på Salteriet Byviken AB samlar in och behandlar dina personuppgifter endast när det är tillåtet enligt lag eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig som kund eller när man själv valt att kontakta oss eller lämnat sina uppgifter för att t.ex. prenumerera på vårt nyhetsbrev. I de fall det enligt lag krävs ett uttryckligt samtycke för behandling av personuppgifter kommer samtycke att inhämtas innan sådan behandling sker.

Vi använder dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig som kund bästa service och för att kunna fullfölja vårt avtal med dig innan eller i samband med att avtalet ingås. Personuppgifter används exempelvis när du beställer, bokar eller använder våra tjänster och i marknadsföringssyfte. Personuppgifter kan också användas till att administrera och bearbeta förfrågningar och bokningar och kan således lämnas ut till tredje part.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt och de personuppgifter vi behöver inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer. I förekommande fall behandlar vi även annan information vi får från dig, så som t.ex. speciella behov eller önskemål.

Personuppgifter används också till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Överföring av personuppgifter
Vi samarbetar med de partners som har behov av uppgifterna för att vi ska kunna leverera vår tjänst, både inom och utanför EU/EES och i förekommande fall till våra egna IT-leverantörer. Alla våra samarbetspartners har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning, i enligt med våra instruktioner för behandling och rensning samt gällande lagstiftning.

Lagring av personuppgifter
Salteriet Byviken AB
sparar dina personuppgifter i kundregistret i ett år i enlighet med gällande praxis. Om andra lagkrav finns för att spara vissa uppgifter under längre tid än två år, t.ex. bokföringslagen, sparar vi endast nödvändiga uppgifter och bara så länge som krävs enligt lag. När du har anmält dig till vårt nyhetsbrev och/eller att ta del av våra erbjudanden, eller om du redan erhåller nyhetsbrev och erbjudanden sedan tidigare, så behåller vi de kontaktuppgifter du lämnat för detta ändamål tills vidare. Du kan närsomhelst tacka nej till fortsatta nyhetsbrev och andra erbjudanden

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder olika system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter genom bl.a. uppdaterade brandväggar och andra säkerhetsskydd. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ansvarig för personuppgifterna
Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Salteriet Byviken AB. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på vår Integritetspolicy 070-6989796, E-mail: stina@gamlasalteriet.se, Postadress: Bredviken 6 91342 Obbola.

All information om dina rättigheter rörande personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens, IMYs, (fd Datainspektionens) hemsida: https://www.imy.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/  

Begära utdrag eller radering av personuppgifter
Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade eller porterade ber vi dig kontakta oss skriftligen, se ovan kontaktuppgifter. Vi kommer att be dig om identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.