Startsida

VILDFÅNGAD FISK – GÅRDSBUTIK

Salteriet in Obbola

Among the old boathouses in the fishing harbor in Byviken is Salteriet. Coastal commercial fishing, processing and farm shop make our business unique.
All fish are caught by our fishermen out at sea just a stone's throw from Salteriet. In the farm shop you buy fish directly from the fisherman.

Small-scale

Vårt fiske har gamla anor, vi är fjärde generationen fiskare. Med oss lever gamla fisketraditioner vidare. Småskaligt fiske med nät, sköt och ryssjor, precis som förr.

Wild-caught fish

Our fishermen conduct coastal fishing offshore outside Obbola. All products are made by hand from wild-caught fish. We do not sell farmed fish or other seafood.

Sustainability

The seal Västerbotten Experience says that we are role models in environmental considerations, climate-smart solutions and local responsibility.

bakgrund-salteriet

Rewards and prizes

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2020

HURHÅLLNINGSSÄLLSKAPET NORRBOTTEN/VÄSTERBOTTEN

Hushållningssällskapen uppmärksammar duktiga företagar- och landsbygdsinsatser.

ÅRETS HANTVERKSSTIPENDIAT

UMEÅ FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING

”Det är inte bara handens verk, det är också att leda ett företag med gott handlag.”

Tenth season

In June 2012, we opened Salteriet's fish processing and farm shop in our small archipelago community Obbola 15 km outside Umeå.
Ten years later, we have developed a concept that combines our small-scale fishing with fish processing and farm shop. 

Follow us on Instagram