Sustainability policy

Sustainability policy

Västerbottens Experience

Västerbotten Experience is a guarantee that a place or an experience conveys something unique Västerbotten that guests can not get anywhere else in the world!

We are a Västerbotten Experience. This means that you are offered the truly genuine experiences of Västerbotten's culture and nature when you visit us. It is a seal of quality that guarantees that an area in Västerbotten will give you all the above: accommodation, food and activities according to your wishes. As a Västerbotten Experience, we build our business on sustainability and are always characterized by Västerbotten's lifestyle and hospitality. Keep an eye out for the Västerbotten Experience brand when planning your trip.

Read more about Västerbotten Experience at: visitvasterbotten.se

Sustainability and environmental policy

Våra mål är

  • Att förvalta våra fisketraditioner och bedriva ett hållbart, småskaligt och traditionellt fiske med minsta möjliga påverkan på natur och miljö.
  • Hållbar produktutveckling, att arbeta för att tillvarata allt svinn och utveckla nya metoder för att förädla rens och bifångster.
  • Att använda ekologiska ingredienser och att i största möjliga mån samarbeta med lokala leverantörer och producenter.
  • Att vara förvalta och sprida kunskap gällande recept, traditionella förädlingsmetoder av lokala fiskarter, om fiske och bestånd.
  • Att uppmuntra konsumenter till att handla lokalt av ortens producenter och att inspirera till ökad konsumtion av vildfångad fisk.
  • Att bidra till ekonomisk utveckling så att vårt lokalsamhälle kan utvecklas vidare med fler entreprenörer och få fler besökare.
  • Att utveckla samarbeten med entreprenörer och organisationer på orten så att vi tillsammans kan fortsätta att förvalta vårt kulturarv, våra traditioner, vår natur och miljö på bästa möjliga sätt.

Fishing

Our goal is for the business as a whole to take place in a responsible manner and in accordance with the principle of sustainable development. Sustainable development has three equivalent dimensions; an environmental, a social and an economic.

Yrkesfiske i dag är mycket hårt reglerat och övervakas genom olika myndighetstillstånd, bestämmelser, lagstiftning, tillsyn och rapporteringstvång. Utifrån detta uppfyller vi och vår verksamhet alla de kriterier som finns uppställda för  att vårt fiske sker enligt lag stadga. 
Our catches are not certified according to KRAV or MSC. Without being certified, our three leading concepts (as required by KRAV's certificates) are safe methods, sustainable stocks and traceability.

  • Safe methods innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör inte heller bottnar som trål kan göra.
  • Sustainable stocks secured by fishing on stocks that are long-term sustainable and without exceeding their biological production capacity.
  • Traceability means that our boats can be positioned, which makes it possible to check that we only fish on approved and licensed stocks.