Brist på strömming

Årets ovanligt dåliga tillgång på strömming har drabbat alla Sveriges kustfiskare. För vår del drabbas produktionen av inlagd strömming. Saltströmming har inte kunnat tillverkas i vår och inlagd strömming finns i mindre mängd och färre varianter.Vi hoppas att bristen är tillfällig men än vet vi inte mer om orsak och verkan.