Om oss

Om oss

Redan som liten pojke började Nisse fiska. Fisket har gått i arv i släkten i flera generationer och var en naturlig del under hans uppväxt. Hans farfarsfar, farfar och pappa var alla fiskare sommartid och säljägare eller minkfarmare på vintertid för att dryga ut sina inkomster. På sidan om sitt ordinarie arbete på pappersbruket fortsatte Nisse att fiska i många år innan han 1992 tog beslutet att satsa på yrkesfiske på heltid. Idag är Nisse Obbolas enda kvarvarande yrkesfiskare.

De första planerna att vidareförädla fångsterna startade redan i början av 1990-talet men en period av sämre fångster och osäkerhet gjorde att vi avvaktade. Åren gick och hösten 2011 aktualiserades allt på nytt. I juni 2012 kunde vi äntligen slå upp portarna till Salteriets gårdsbutik. Vi hade då byggt ett förädlingskök och en liten butik i anslutning till den gamla delen av salteriet. Osäkerheten på hur vår satsning skulle tas emot var stor men vi välkomnades varmt av ortsborna och glädjen över vår nyetablerade butik var stor. Idag har vi en bred kundkrets som inte bara kommer från orten utan också från Umeå och dess kranskommuner. Vi har samarbeten med några butiker och restauranger, vi säljer våra produkter på REKO-ring Umeå och vi deltar i marknader i närområdet.

Vårt fiske

Strömmingsfångst Salteriet i Obbola
Strömmingsfångst på Salteriet i Obbola
Fiske i Obbola

Vårt fiske sträcker sig från april till december, med viss variation av när isen går eller lägger sig. Med säsong varierar vilket art vi fiskar. Sik och abborre fiskas tidigt på våren och följs av strömmingsfiske maj – juni. Laxfisket är hårt reglerat och startar normalt i mitten av juni. Under högsommaren är tillgången av fisk sämre för att sedan öka i slutet av augusti. September – oktober leker siken så höstfisket av sik är stort och av stor betydelse. Sikens guldgula romkorn är eftertraktade av många. Efter sikleken fortsätter fisket av abborre och sik fiskar vi fram till att isen lägger sig.

Historia

Östibyviken i Obbola
Strommingsfangstsalteriet

Obbola har en tusenårig historia och är en av de äldsta byarna i Umeå socken. Samhället som ligger på Obbolaön i Umeälvens mynning och har under århundraden haft fiske, säljakt och minkfarmar som inkomstkällor. Av många fiskare återstår idag bara en, Nils-Erik Sjöström, fjärde generationen fiskare och ägare av Salteriet Byviken AB. Den gamla delen av salteriet som idag är våra beredningslokaler användes på 1940 och 1950-talet till salteri för strömming. Under dessa årtionden fanns i samhället många fiskare och fångsterna var stora. Strömmingen landades vid salteriets kaj, rensades (gill = ta bort gälarna och tarmen från strömming) och saltades in i stora trätunnor för att senare konserveras i plåtburkar. Salteriet skapade arbetstillfällen och arbetet utfördes i huvudsak av kvinnor från byn. Idag saltas endast en mindre del strömming in.

Vi driver Salteriet

Stina Sjöström

Produkt/Försäljning
070-698 97 96

Nils-Erik Sjöström

Produkt/Försäljning
070-689 16 89