Om oss

Om oss

Redan som liten pojke började Nisse fiska. Fisket har gått i arv i släkten i flera generationer och var en naturlig del under hans uppväxt. Hans farfarsfar, farfar och pappa var alla fiskare sommartid och säljägare eller minkfarmare på vintertid för att dryga ut sina inkomster. På sidan om sitt ordinarie arbete på pappersbruket fortsatte Nisse att fiska i många år innan han 1992 tog beslutet att satsa på yrkesfiske på heltid. Idag är Nisse Obbolas enda kvarvarande yrkesfiskare.
De första planerna att förädla fångsterna startade redan i början av 1990-talet men en period av sämre fångster och osäkerhet gjorde att vi avvaktade. Åren gick och hösten 2011 aktualiserades allt på nytt. I juni 2012 öppnade vi Salteriets gårdsbutik. Vi hade byggt ett förädlingskök och en liten butik i anslutning till den gamla delen av salteriet. Vår verksamhet välkomnades varmt av ortsborna och idag har vi en bred kundkrets i och utanför orten. Vi har samarbeten med butik och restaurang samt deltar i marknader i närområdet.

Vårt fiske

Strömmingsfångst Salteriet i Obbola
Strömmingsfångst på Salteriet i Obbola
Fiske i Obbola

Vårt fiske sträcker sig från april till december, med viss variation av när isen går eller lägger sig. Med säsong varierar vilket art vi fiskar. Sik och abborre fiskas tidigt på våren och följs av strömmingsfiske maj – juni. Laxfisket är hårt reglerat och startar normalt i mitten av juni. Under högsommaren är tillgången av fisk sämre för att sedan öka i slutet av augusti. September – oktober leker siken så höstfisket av sik är av stor betydelse för oss. Efter sikleken fortsätter fisket av abborre och sik fram till att isen lägger sig.

Historia

Östibyviken i Obbola

Obbola har en tusenårig historia och är en av de äldsta byarna i Umeå socken. Samhället som ligger på Obbolaön i Umeälvens mynning och har under århundraden haft fiske, säljakt och minkfarmar som inkomstkällor. Av många fiskare återstår idag bara en, Nils-Erik Sjöström, fjärde generationen fiskare och ägare av Salteriet Byviken AB. Den gamla delen av salteriet som idag är våra beredningslokaler användes på 1940 och 1950-talet till salteri för strömming. Under dessa årtionden fanns i samhället många fiskare och fångsterna var stora. Strömmingen landades vid salteriets kaj, rensades (gill = ta bort gälarna och tarmen från strömming) och saltades in i stora trätunnor för att senare konserveras i plåtburkar. Salteriet skapade arbetstillfällen och arbetet utfördes i huvudsak av kvinnor från byn.

Vi driver Salteriet

Stina Sjöström

Produkt /Försäljning

070-698 97 96
kontakt(at)gamlasalteriet(dot)se
Nils-Erik Sjöström

Produkt /Försäljning

070-689 16 89
bredvikensfisk(at)gmail(dot)com